Sản phẩm

Phần mềm Quản lý và trưng bày hiện vật

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Ở Việt Nam, trong vài năm gần đây, một số bảo tàng đã bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và thực sự bước đầu đã có hiệu quả số hóa thông tin tư liệu, mà hạt nhân của nó là hệ thống thông tin quản lý hiện vật.

- Công tác quản lý và bảo quản hiện vật luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của bảo tàng. Như chúng ta đã biết, hiện vật và các hoạt động liên quan đến hiện vật là vấn đề chính yếu của một bảo tàng. Vì vậy, cơ sở của bảo tàng số hóa là việc ứng dụng khoa học, kĩ thuật thông tin điện tử vào tất cả những thông tin trong bảo tàng và mọi hoạt động nghiệp vụ của bảo tàng. Các hiện vật trong bảo tàng, theo quan niệm truyền thống, là một bản gốc, nên khi được số hóa, sẽ tạo ra một bản thông tin mô phỏng lưu trữ trong hệ thống phần mềm, từ đó đem đến nhiều thuận lợi trong phương thức khai thác thông tin. Trên cơ sở ấy, Hệ thống sẽ thay thế phần lớn các thao tác của cán bộ bảo tàng trong mọi khâu quản lý, sử dụng hiện vật và, để tự động triệt để các khâu này, cần thiết phải xây dựng hệ thống thông tin tác nghiệp, điều hành để quản lý và trưng bày hiện vật.

- Thiết kế và triển khai trưng bày bảo tàng sẽ thay đổi trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bảo tàng. Một trong những biến chuyển về phương thức hoạt động của các bảo tàng ngày nay đang trong giai đoạn chuyển từ hình thái bảo tàng truyền thống sang hình thái bảo tàng tin học, điện tử hóa một phần để tiến tới bảo tàng điện tử. Sự phát triển đó dẫn đến một tất yếu là, phải thay đổi phương thức, cách thức trưng bày sưu tập hiện vật trong bảo tàng. Trước đây, ở bảo tàng truyền thống, việc trưng bày hiện vật được triển khai tại phòng trưng bày (khu trưng bày) cụ thể, trong đó là sự sắp xếp một cách thủ công các hiện vật và cùng với hoạt động trưng bày, là sự có mặt của hướng dẫn viên phục vụ khách tham quan bảo tàng. Khi bảo tàng bước đầu có kho dữ liệu số thì việc kết hợp khai thác thông tin số hóa trong công tác trưng bày tạo ra những hiệu quả rõ rệt: Trong gian trưng bày của bảo tàng, sẽ bố trí nhiều phương tiện máy móc điện tử như máy tính, máy hình,... hỗ trợ khách tham quan tìm hiểu, nghiên cứu nội dung trưng bày rất tiện lợi. Từ những yêu cầu thiết thực trên Công ty Cổ phần công nghệ VSD cung cấp cho quý khách hàng sản phẩm phần mềm "Quản lý và trưng bày hiện vật" để góp phần tiến tới mô hình "Bảo tàng điện tử".

II. CHỨC NĂNG

- Quản lý tem thư

- Quản lý hình ảnh số, thư viện hình ảnh

- Quản lý video tư liệu

- Quản lý bảo tàng hiện vật qua các thời kỳ

- Quản lý di sản văn hóa phi vật thể

- Trưng bày, hiển thị, trình diễn hiện vật qua PC, Màn hình TV…

- Quản lý các mục tin tức giới thiệu về hiện vật, bảo tàng…

III. CÔNG NGHỆ

Phần mềm được xây dựng dựa trên:

- Nền tảng công nghệ Dotnetnuke 6.0.

- Cơ sở dữ liệu SQL 2008 R2 trở lên.

- Ngôn ngữ lập trình C#.

- Internet Information Services (IIS) 7.5 trở lên.

Sản phẩm khác