Sản phẩm

Hệ thống Một cửa điện tử

I. GIỚI THIỆU CHUNG

VSDOneGate là giải pháp phần mềm hành chính một cửa  điện tử được ứng dụng nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, công dân với cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế “một cửa” quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Giao dịch được tin học hóa bao gồm từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước.

Hệ thống một cửa điện tử VSDOneGate do Công ty VSD xây dựng và phát triển với nhiều kênh truy cập là điểm duy nhất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính công bao gồm trực tiếp hoặc trên môi trường mạng internet.

Đối tượng áp dụng là các đơn vị cấp xã, cấp huyện như quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Các sở ngành, đơn vị chức năng trực thuộc các Bộ/tỉnh.

Giao diện Trang chủ

II. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

1. Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính

2. Thụ lý hồ sơ thủ tục hành chính

3. Trả kết quả giải quyết hồ sơ

4. Tra cứu thông tin hồ sơ

5. Tìm kiếm hồ sơ theo tiêu chí

6. Thống kê, báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ

7. Quản lý danh mục hệ thống

8. Quản trị hệ thống, phân quyền, cấu hình chức năng hệ thống

9. Nhắc việc - thông báo và thống kê cho người dùng các hồ sơ chờ phải xử lý.

Giao diện Danh sách hồ sơ chờ xử lý

III. CÔNG NGHỆ

Hệ thống Một cửa điện tử được xây dựng dựa trên:

- Nền tảng Microsoft Net Framework 4.0/4.5.

- Cơ sở dữ liệu SQL 2008 R2 trở lên.

- Giao tiếp với cơ sở dữ liệu qua XPO (eXpress Persisten Objects).

- Internet Information Services (IIS) 7.5 trở lên.

IV. ĐƠN VỊ ĐÃ TRIỂN KHAI

STT

ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI

1

19 Sở - Ban – Ngành/10 Huyện/các Xã tỉnh Hà Giang

2

7 Huyện/Thành phố, các Xã tỉnh Lai Châu

 

Sản phẩm khác