Sản phẩm

Dưới đây là tổng hợp các sản phẩm mà VSD chúng tôi đã phát triển và đưa ra thị trường cho các doanh nghiệp và khối cơ quan hành chính nhà nước.

Phần mềm quản lý Khai báo Y tế và Truy vết Phần mềm quản lý Khai báo y tế, truy vết do Công ty cổ phần công nghệ VSD Việt Nam xây dựng và phát triển...
Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu Công chứng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng do Công ty cổ phần công nghệ VSD Việt Nam xây dựng và phát...
Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Giải pháp Dịch vụ công trực tuyến của Cty cổ phần công nghệ VSD Việt Nam được ra đời xuất phát từ nhu...
Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành Cùng với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào cơ quan hành chính, cơ quan đảng cũng như khối...
Hệ thống Một cửa điện tử VSDOneGate là giải pháp phần mềm hành chính một cửa điện tử được ứng dụng nhằm tin học hóa các giao dịch...
Cổng thông tin điện tử VSDPortal Dòng sản phẩm Sharepoint nổi tiếng của Microsoft được biết đến từ phiên bản Sharepoint 2003 phát triển...
Tư vấn và thiết kế website Website có thể đóng vai trò như một brochure giới thiệu về công ty, sản phẩm và dịch vụ cung cấp. Đây...
Hệ thống Quản lý tài liệu lưu trữ Hệ thống Quản lý Tài liệu lưu trữ là hệ thống được sử dụng để quản lý, lưu trữ, bảo toàn và phân phối...
Hệ thống Quản lý cán bộ công chức, viên chức Hệ thống Quản lý cán bộ công chức, viên chức là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng...
Phần mềm Quản lý và trưng bày hiện vật Ở Việt Nam, trong vài năm gần đây, một số bảo tàng đã bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt...