Dịch vụ

Cung cấp phần mềm bản quyền

Chúng tôi cung cấp phần mềm bản quyền:

Phần mềm hệ điều hành:

- Microsoft Windows

- Microsoft Windows  Server

Phần mềm tiện ích văn phòng:

- Microsoft Office

Phần mềm CSDL:

- Microsoft SQL Server

Phần mềm diệt Virus:

- Symantec Antivirus

- Symantec Enpoint Protection

- Kaspersky Antivirus

- Kaspersky Internet Security

- BKAV Antivirus

- Trend Micro

- AVG Antivirus

Phần mềm của hãng IBM:

- IBM Lotus Domino

- WebSphere Portal

Sản phẩm khác